Billedet på sidehoved

Målsætning for Ros Privatskole

Skolen ønsker at tilbyde eleverne en skolegang i et trygt miljø, hvor de har mulighed for at udforme sig og forberede sig til en ungdomsuddannelse sammen med ligesindede børn.

 

Skolen sætter til hverdag fokus på:

  • den enkelte elevs sociale -og faglige trivsel, hvorfor der stilles krav om engagement til eleverne. Ledelsen og lærerne er aktive medspillere i elevernes trivsel på skolen.
  • et højt fagligt niveau, hvor eleverne forberedes til gymnasiet (eller anden ungdomsuddannelse). Skolen tilbyder skolegang inden for de rammer, som gælder for frie grundskolder i henhold til Undervisningsministeriets retningslinjer på området.
  • et multikulturelt skolemiljø, som afspejler skolens sammensætningen af elever. Vi mener, at eleverne danner sig en identitet ved at kende til sin religion og kultur(er), herunder ved at forbedre deres sprogkundskaber i dansk som tyrkisk.
  • omgangstonen, som er respektfuld og hvor eleverne er imødekommende samt ansvarsbevidste.
  • livet uden for skolen, hvor eleverne forberedes på at leve i et demokratisk retssamfund og være aktive samt produktive medborgere i samfundet.
  • aktivitetstilbud efter skoletid, således at skolens liv og aktiviteter ikke slutter, når timerne er forbi. Skolen ønsker at være et sted, hvor der er faglige -og sociale fællesskaber, også efter skoletid. I den anledning tilbyder skolen i så vidt omfang det er muligt, aktiviteter som lektiecafé m.m.
  • engagerede lærere med solide faglige og pædagogiske kvalifikationer, som altid er i en rivende udvikling.
  • vedligeholde samt udvikle skole-hjem-samarbejde, således at forældrene er aktive medspiller i elevens skolegang. Det er nemlig et nødvendigt samt værdifuldt bidrag til skolen.
  • at være en moderne skole der står ved sin historie og sine rødder. Eleverne fører sammen med skolen traditionerne som morgensamling, helligdage/højtider. Samtidig lægger vi vægt på, at skolen og eleverne udvikler sig både holdnings- og værdimæssigt samt i forhold til de fysiske rammer. Det skal ligeledes bemærkes, at skolen har et moderne undervisningsmiljø, hvor anvendelse af IT spiller en rolle.