Billedet på sidehoved

Generel information

Åbning af skolen

På Ros Privatskole starter skoledagen kl. 08.15 med morgensamling, hvor alle elever møder op og samles klassevis sammen med deres klasselærer. Efter morgensamling går alle op til klasserne, hvor de fra kl. 08.30 har frilæsning, som er skemalagt. Frilæsning er en fast tradition på skolen, da vi ønsker at sikre eleverne gode læsekundskaber samt for at udvikle deres ordforråd og tekstforståelse. Første lektion begynder kl. 08.45.

 

Skolesundhedsplejerske

Skolesundhedsplejersken foretager en helbredsundersøgelse i børnehaveklasse samt 1. klasse. Sundhedsplejersken foretager bl.a. højdemåling, vejning, kontrol af syn og hørelse. Der gives skriftlig meddelelse til hjemmet om, hvornår disse undersøgelser finder sted. Ligeledes vil der løbende være samtaler med de ældre klasser.

 

Bogudlån

Lærebøger stilles gratis til rådighed for eleverne. Bøgerne forbliver skolens ejendom, og forældrene er økonomisk ansvarlige for de lånte bøger og må erstatte disse, hvis de bortkommer. Bøgerne skal forsynes med solidt omslag straks efter modtagelse. Der må ikke skrives notater i bøgerne.

 

Fravær

Skolen er forpligtet til at føre kontrol med elevernes fravær. Fravær føres i klassens protokol. Ved fravær bedes man kontakte skolen. Det skal bemærkes, at skolen ikke kan give fri til ferier uden for de almindelige skoleferier. Fravær er udelukkende forældrenes ansvar.

 

Adresseændring

Ved flytning meddeles det skolen skriftligt med oplysninger om ny adresse, postnr., by og evt. nyt telefonnummer.

 

Glemte sager

Der bliver hvert år glemt en del ting, som ingen vil kendes ved, især jakker, huer, vandflasker, madkasser m.m. Vi vil derfor gerne opfordre jer til at skrive navn i/på disse ting.

 

Skolemælk

Skolen får leveret mælk, som udleveres dagligt fra skoleårets start. Skolemælk er ikke en ordning, som skolen står for. Forældrene skal selv tilmelde deres børn ordningen efter eget ønske. Alt vedrørende mælkeordningen kan findes her: www.skolemælk.dk