Billedet på sidehoved

UU-vejleder

Annemarie Hjorth

e-mail: [email protected]

 

UU-Roskilde

Astersvej 15D

4000 Roskilde

Tlf. 46 31 43 90

www.uu-roskilde-lejre.dk

 

Folketinget har vedtaget en række ændringer til vejledningsloven som en del af erhvervsuddannelsesreformen. Ændringerne er trådt i kraft 1. august 2014.

En af de største forandringer er, at uddannelsesparathedsvurderingen flyttes fra 9. til 8. klasse. Dette så man tidligere kan vejlede de elever, der vurderes ikke-uddannelsesparate og som er i tvivl angående hvilken retning de skal gå.

UUs indsats vil derfor i høj grad koncentrere sig om de ikke-uddannelsesparate. Det er hermed forældrenes ansvar, at de uddannelsesparate elever laver en uddannelsesplan, mens UU-vejlederen hjælper de ikke-uddannelsesparate.

Alle elever vil dog fortsat få uddannelsesvejledning – blot på forskellige måder.

 

Elever i praktik

Fremover er det ikke UU, der står for praktik.

Eleverne skal selv finde en praktikplads i samarbejde med skolen. Når praktikpladsen er fundet skal der udfyldes en praktikseddel. Dette vil eleverne få hjælp til af skolen.

 

Vejledning i 8. klasse

Alle elever

 • Får lavet en uddannelsesparathedsvurdering på skolen ud fra både faglige, sociale og personlige egenskaber.
 • Får fælles uddannelsesvejledning af UU-vejlederen.
 • Kommer på et 4 dages introduktionskursus på ungdomsuddannelserne, som arrangeres af UU-vejlederen. Her skal man besøge mindst én erhvervsuddannelse eller erhvervsgymnasial uddannelse. Besøg på en almen gymnasial uddannelse er også muligt.

Ikke-uddannelsesparate elever

 • Får særskilt hjælp af UU-vejlederen.

Uddannelsesparate elever

 

Vejledning i 9. klasse

Alle elever

 • Gennemgår igen en uddannelsesparathedsvurdering
 • Får undervisning i faget Uddannelse og job af vejleder

Ikke-uddannelsesparate elever

 • Får hjælp i uddannelsesparathedsvurdering af UU-vejleder
 • Får gruppevejledning – og mulighed for individuel vejledning med UU-vejleder
 • Får mulighed for at komme i praktik
 • Udarbejder uddannelsesplan i samarbejde med vejleder

Uddannelsesparate elever

 • Får hjælp i uddannelsesparathedsvurdering af skolens egen vejleder
 • Får gruppevejledning – samt mulighed for individuel vejledning med skolens egen vejleder eller på www.e-vejledning.dk og www.ug.dk
 • Får mulighed for at komme i praktik
 • Udarbejder uddannelsesplan i samarbejde med skolens egen vejleder og forældre

 

For yderligere information