Billedet på sidehoved

Ros Børnehaves Værdier

Værdier

Ros Børnehave er en dansk børnehave med muslimske værdier:

  • Troværdighed, Respekt, Engagement, Mangfoldighed og Udvikling

 

Læringssyn

Læring er en del af den personlige identitetsdannelse og foregår i relationer mellem børn og voksne, og børnene indbyrdes. Læring øer de processer, der finder sted, når vi får en viden, nogle færdigheder, nogle holdninger og et selvværd, der gør os i stand til at handle og til at mestre de udfordringer, vi stilles overfor. Børns leg danner grundlaget for daglige læreprocesser. Børn lærer både gennem egne aktiviteter og ved at vi voksne viser dem nye muligheder.