Billedet på sidehoved

Venteliste

Alle kan søge om optagelse på Ros Privatskole.

Ønsker du, at dit barn skal gå på Ros Privatskole, skal dit barn indskrives på skolens venteliste – det foregår ved at udfylde en elektronisk indmeldelsesblanket på skolens hjemmeside. Søg her. Opskrivning på ventelisten er ingen garanti for, at dit barn bliver optaget på skolen.

Opskrivning gælder, indtil I bliver tilbudt en plads. Bliver I tilbudt en plads, men takker nej, er det muligt at fortsætte på ventelisten, men opskrivningsdatoen vil blive ændret til den dato, hvor man takker nej. Det vil altså have indflydelse på ventelisteplaceringen.

Skolen oplyser ikke den eksakte ventelisteplacering, idet der er flere kriterier, der gør sig gældende for den enkelte elevs mulighed for optagelse - bl.a. antallet af søskendebørn på ventelisten og kønsfordeling i klasserne.

Det er en forudsætning, at den opskrevne selv sørger for, at e-mail og telefonnumre er ajourført, så vi kan få kontakt til jer vedrørende en evt. plads. Kan vi ikke komme i kontakt med jer på en af de to muligheder, vil I blive slettet fra ventelisten.

 

Børnehaveklasse

Vi har en børnehaveklasse med 24 elever. Vi tilbyder de 24 pladser efter følgende princip:

  • Om barnet har søskende på skolen
  • Børn fra Ros Børnehave
  • Indskrivningsdato under hensyntagen til køn (der tilstræbes ligelig fordeling)

Primo februar vil alle, der er tilbudt plads have fået besked.

Hvis I ikke er indkaldt til samtale samt optagelsestest primo januar, vil jeres barn fortsat stå på venteliste.

Vi vil tage kontakt til jer, såfremt vi kan tilbyde jeres barn en plads. Der kan ske ændringer helt frem til skolestart.

Nye forældre inviteres til en samtale, hvor forventninger afstemmes mellem skole og forældre.

Vær opmærksom på at udfylde indskrivningsår og klasse korrekt. Det er på eget ansvar, at barnet bliver noteret på den rigtige venteliste.

Børn skal starte i skole i det kalenderår, de fylder 6 år - f.eks. er barnet født i 2016, skal det skrives op til skolestart i skoleåret 2022/23.

 

Hvis I har spørgsmål angående venteliste eller optagelse, kan I henvende jer til skolens kontor på telefon 46360058 eller [email protected]