Billedet på sidehoved

Mobbepolitik

En person bliver mobbet eller plaget, når han eller hun gentagne gange og over en vis tid bliver udsat for negative handlinger fra en eller flere personer.

Ros Privatskoles indsats mod mobning

På skolen prøver vi at forebygge mobning ved hjælp af trivselssamtaler i klassen. For trivsel i klassen er ikke et ”projekt”, men derimod et dagligt tiltag fra lærernes såvel som fra elevernes side.

Handleplan i tilfælde af mobning finder sted:

  • Klasselærer har samtale med de involverede elever (og hvis nødvendigt med hele klassen)
  • Ledelsen underrettes løbende og inddrages ift. løsninger m.m.
  • Forældrene bliver inviteret til et møde sammen med de involverede børn, hvor der tales om problemerne. For det er vigtigt, at forældrene er klar over situationen.
  • Skolepsykolog vil inddrages, hvis det viser sig, at der er børn, som har særlige problemer.
  • De sociale myndigheder kan inddrages, dog vil dette kun ske i tilfælde af, at barnet har problemer, som kan løses af skolens lærere eller ledelsen.

Sanktionen

Politikken på skolen er, at der fra ledelsens side kan gives sanktion til eleven. Sanktionen er bortvisning fra skolen i på til 3 dage.

Mål

Ros Privatskoles mål med mobbepolitik er, at skolen forbliver en mobbefri zone. Børnene skal trives på skolen og de skal mærke, at deres problemer tages alvorligt, samtidig med at de ikke skal tvivle om, hvor de kan få hjælp.

Materiale

  • Mobbedreng – En håndbog om mobning, Børnerådet.
  • Ikke mere mobning – Værktøjer for lærere og pædagoger. Video, Krogs forlag.